Một số thầy đã dịch và biên soạn tài liệu học vẽ hình TikZ, Asymptote bằng tiếng Việt. Cảm ơn các thầy!

[0.1] Vẽ hình học phẳng bằng gói tkz-euclide, Huỳnh Văn Thơ Tho Huynh, cập nhật 01/2019.
https://www.dropbox.com/s/j085zdy38k6v3…/TKZ-EUCLIDE2019.pdf

[0.2] Vẽ hình học phẳng bằng gói geometry trong phần mềm Asymptote, Huỳnh Văn Thơ, Tho Huynh cập nhật 06/2018, 71 trang.
https://www.dropbox.com/s/ddalic4ajaa9coo/HDSD-geometry.pdf

[0.3] Tổng hợp một số tài liệu khác về vẽ hình bằng tiếng Việt của các thầy Phan Văn Phương, Phạm Văn Đức, Phùng Gia Luân 
https://www.dropbox.com/s/mkgt484hoh4jfw7/ducluanphuong.rar

[0.4]

[0.5] Công cụ vẽ hình, bảng biến thiên, bảng xét dấu (có lấy mã TikZ) của Phan Thanh Tâm
https://drive.google.com/…/1qS4AJLweuGONoBp6nZ_GeIr6tW…/view

[0.6] TikZ và LaTeX, Bùi Quỹ (đang biên soạn) https://drive.google.com/…/1Si7Z1jX7c-kC_ZdURDLn33r7F…/view…

Phần 1: TIKZ

[1.1] Cẩm nang vẽ hình Tikz (tiếng Anh) Tác giả: Till Tantao – người viết ra gói lệnh TikZ

Version 3.0.1a, 1161 trang, năm 2015 
http://mirror.kku.ac.th/…/graphi…/pgf/base/doc/pgfmanual.pdf

Version 3.0.1, unstable builds, tháng 11/ 2017 
http://pgf.sourceforge.net/pgf_CVS.pdf

[1.2] TikZ pour l’impatient Tác giả: T. Jacques và J. Duma, năm 2017, tiếng Pháp 
http://math.et.info.free.fr/TikZ/bdd/TikZ-Impatient.pdf

[1.3] tkz-euclide (tiếng Pháp) 
http://mirror.kku.ac.th/…/tkz-eu…/doc/tkz-euclide-screen.pdf

[1.4] http://texample.net/

[1.5] Visual TikZ, Version 0.66, Jean Pierre Casteleyn, 2018 
http://tug.ctan.org/info/visualtikz/VisualTikZ.pdf

[1.6] LaTex and Friends, 292 trang, M.R.C. van Dongen, 2010
http://www.stat.wvu.edu/…/stat624/docs/LaTeX-and-Friends.pdf
*********************************************

Phần 2: ASYMPTOTE

Asymptote: Ngôn ngữ lập trình dùng vẽ hình 2D và 3D dạng véc-tơ, có thể tích hợp trong các loại TeX (2D & 3D TeX-Aware Vector Graphics 
Language) http://asymptote.sourceforge.net/

[2.1]Asymptote: the vector graphic language Tác giả: Andy Hammerlindl, John Bowman, and Tom Prince, version 2.47, 189 trang, 2018
http://asymptote.sourceforge.net/asymptote.pdf

[2.2] An Asymptote tutorial Tác giả: Charles Staats III, 109 trang, 2015
https://math.uchicago.edu/…/Notes_an…/asymptote_tutorial.pdf

[2.3] Euclidean geometry with asymptote, 95 trang, tác giả Philippe Ivaldi (dịch từ bản tiếng Pháp)
http://www.piprime.fr/files/res/geometry_en.pdf

[2.4] http://www.piprime.fr/asymptote/ có 873 ví dụ mã lệnh Asymptote

Do tikz, asymptote đều là 1 gói lệnh của Tex (LaTex,…), nên nếu bạn đã biết soạn thảo LaTex thì đó là lợi thế khi học vẽ hình. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn chưa hề biết LaTex, bạn vẫn có thể học vẽ, chỉ cần cài đặt MikTex hoặc Texlive cùng với hệ soạn thảo TexStudio/TexMaker.

(Bạn muốn biết rõ hơn về LaTex thì có thể đọc tài liệu sau https://drive.google.com/…/0B6t6keI_Xwz5a1NSM3ByZGlQTFU/view
hoặc
https://nmhieupdp.files.wordpress.com/…/gary-l-gray-a-cours…)

Bạn có thể đặt câu hỏi, thảo luận bằng tiếng Anh tại https://tex.stackexchange.com/ – diễn đàn lớn nhất về vẽ hình với TikZ và Asymptote.

Các câu hỏi, thảo luận bằng tiếng Việt <<<< nhóm FB Vẽ hình khoa học TikZ – Asymptote ^^ 
https://www.facebook.com/groups/217239182149447/

Số lượng thành viên hiện tại : 1563


;