Liên hệ
TS. Lê Huy Tiễn
Khoa Toán-cơ-tin học,
Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Điện thoại: (+84) 1695 668866

Email: tienlh@vnu.edu.vn    lehuytien78@gmail.com

Facebook cá nhân: http://www.facebook.com/black.mild.779

Facebook của nhóm “Vẽ hình khoa học TikZ” https://www.facebook.com/groups/217239182149447/

Thời gian làm việc
Thứ hai – Thứ bảy: 9:00AM–5:00PM
Chủ nhật: 11:00AM–3:00PM

Số lượng thành viên hiện tại : 1563


;