Vẽ bút, thước

Lượt xem: 210

Description

#tikz #Bútchì #thướckẻ Nghề giáo gắn với bút, thước, phấn bảng. Lâu rồi mình chả dùng thước kẻ, còn bút thì hay quên ^^

Cái đầu bút chì tôi chưa vẽ hết  nhưng thước kẻ trông giống thật chưa? dải trắng mờ làm thước nổi bật, 3 màu hồng nhạt làm thân bút chì thật hơn (nguyên bản pdf có độ dài chính xác đến từng 1/100 mm)
https://www.dropbox.com/s/mf5q1ffftw8c6km/butchithuocke.pdf…

Code

\documentclass[tikz,border=3mm]{standalone}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
[line cap=round,line join=round,x=1mm,y=1mm]
\fill[gray!20] (-5,-2) rectangle (105,0);
\foreach \i in {0,...,100}\draw (\i,0)--+(0,-2);
\foreach \i in {0,...,20}\draw (5*\i,0)--+(0,-4);
\foreach \i in {0,...,10}
\draw (10*\i,0)--++(0,-6) node[below]{\i};
\draw (0,-12) node[align=left]{cm};
\draw[thick,rounded corners] (-5,-20) rectangle (105,0);
\begin{scope}[yshift=4]
\fill[red!60](0,0)rectangle (85,1.5);
\fill[red!40](0,1.5)rectangle (85,3.5);
\fill[red!20](0,3.5)rectangle (85,5);
\draw[black,opacity=0.5](0,0) rectangle (85,5) (85,0)--(95,2.5)--(85,5);
\end{scope}
\end{tikzpicture}
\end{document}