TikZ kẻ giấy ô-ly, cờ caro

Lượt xem: 280

Description

[TikZ kẻ giấy ô-ly, cờ caro] Dao Van Duong có thể dùng cách này để in ra giấy ô-ly cho con chú tập viết, vẽ. Chất lượng hình vẽ khỏi chê. Chú copy đoạn code sau cho vào https://www.overleaf.com (sign in bằng google email, mở blank project mới, copy code), đợi 1 lát để phần mềm dịch ra hình vẽ. Các màu sắc thông số có thể điều chỉnh, cứ nhìn vào chữ tiếng Anh mà đoán nghĩa thôi. Cũng có thể kẻ giấy để chơi cờ caro, vẫn chỉ bằng lệnh grid của TikZ.

Có thể xem file pdf với chất lượng cao (phóng to lên 100 lần mà xem ) ở đây https://www.dropbox.com/s/s8nypkmo87fz0yh/duongdv.pdf?dl=0

Code


\documentclass[tikz,border=1cm,convert={density=600,outfile=\jobname.png}]{standalone}
%\documentclass[tikz,border=1cm]{standalone}
\begin{document}
% Vở ô ly
\begin{tikzpicture}[line join=round,line cap=round]
\draw[very thin,gray,step=.2,opacity=.5] (0,0) grid (8,8);
\draw[thick,gray,opacity=.5] (0,0) grid (8,8);
\end{tikzpicture}

% Cờ caro
\begin{tikzpicture}[line join=round,line cap=round]
\draw[thin,magenta,step=.5,opacity=.5] (0,0) grid (8,8);
\end{tikzpicture}
\end{document}